ТА ДЭЛХИЙН ТҮВШНИЙ МЕНЕЖЕР БОЛОХОД БЭЛЭН ҮҮ?

БАГЦ 1


Даваа, Лхагва, Бямба
2 сар
12:15-13:30
1,490,000 төгрөг

‘’The Global Growth Institute болон Gurun Academy’’ албан ёсны сертификат олгоно.

Бүртгүүлэх

БАГЦ 2


Бямба гараг бүр
2 сар
11:00 -13:30
1,050,000 төгрөг

‘’The Global Growth Institute болон Gurun Academy’’ албан ёсны сертификат олгоно.

Бүртгүүлэх

БАГЦ 3


100% онлайн хөтөлбөр бөгөөд та 6 сарын турш хэзээ ч хаанаас ч хичээлээ үзэх боломжтой.
425,000 төгрөг

‘’The Global Growth Institute болон Gurun Academy’’ албан ёсны сертификат олгоно.

Бүртгүүлэх

БАГЦ 4 / Бизнесийн Англи хэл


Даваа, Лхагва, Бямба
2 сар
12:15-13:30
850,000 төгрөг

'Gurun Academy' албан ёсны сертификат олгоно

Бүртгүүлэх

БАГЦ 5 / Онлайн Бизнесийн Англи хэл


100% онлайн хөтөлбөр бөгөөд та 3 сарын турш хэзээ ч хаанаас ч хичээлээ үзэх боломжтой.
135,000 төгрөг

'Gurun Academy' албан ёсны сертификат олгоно

Бүртгүүлэх

БАГЦ 6 / Англи хэлний ганцаарчилсан сургалт


2 сар
12:15-13:30
1,250,000 төгрөг

'Gurun Academy' албан ёсны сертификат олгоно

Бүртгүүлэх


 • - Дэлхийн төвшний удирдагчид байгууллагын үнэлэмжийг хэрхэн өсгөдөг вэ?
 • - Дэлхийн төвшний удирдагчид өндөр оролцоотой багийг хэрхэн бий болгож, хөшүүрэгдэж чаддаг вэ?
 • - Тэд яагаад хэрэглэгчийн болон харилцагчийн харилцааны мастерууд байдаг вэ?

 • - Байгууллагын бизнесийн зорилгод нийцүүлсэн багийн зорилго тодорхойлох нь
 • - Зорилгыг тодорхой, хэмжигдэхүйц, бодит, уялдаа холбоотой бөгөөд цаг хугацаатай хэлбэрээр тодорхойлох нь
 • - Багийн гишүүд үүрэг хариуцлагынхаа утга учрыг ойлгож, байгууллагын алсын хараа нь зорилготой ямар уялдаа холбоотой болохыг ухамсарлахад нь туслах

 • - Менежер болон ажилтантай эелдэг харилцан яриа өрнүүлэх
 • - “Нэгийг харьцах нэг” гэж юу вэ?
 • - Өөрчлөлтийг дүгнэж, үргэлжлүүлэн хянах нь

 • - Удирдагч хүний хувьд хамгийн чухал ажлууддаа төвлөрч, цагаа зөв зүйтэй хуваарилах нь
 • - Хэрэгцээгүй олон имэйл, хурал уулзалтуудаас татгалзаж сурах нь
 • - Том зургаар харж, өндөр үнэ цэнэтэй ажилд цаг заваа зарцуулах тэнцвэртэй хэв маягийг бий болгох нь

 • - Байгууллагын санаачлагыг багийн гишүүддээ утга учиртай хүргэх
 • - Ажилтнуудын хооронд уялдаа холбоо, үнэ цэнийг бий болгохын тулд харилцаа холбоог ашиглах нь
 • - Гүйцэтгэх удирдлагын стратеги- Энэ нь ил тод бөгөөд ажилтнуудад ойлгомжтой байх ёстой

 • - Хурлыг хүн бүрт ач холбогдолтой хэлбэрээр зохион байгуулах нь
 • - Хурлын дарга эсвэл оролцогчийнхоо хувьд хурлын явцад хэрхэн нөлөөтэй оролцох вэ?
 • - Хуралд бэлтгэх, хурлыг зохион байгуулах болон хурлын дараах үйл явцын хяналт явуулах нь

 • - Гол оролцогчдын хүлээлтэд нийцүүлэх, бүр давуулан биелүүлэхийн тулд тэдний хэрэгцээг ойлгох нь чухал
 • - Хэрэглэгчийн туршлагыг сайжруулахын тулд хэрэглэгчийн төлөө хандлагад суралцах
 • - Зах зээлийн нөхцөлүүдийг өөрчилж буй одоогийн чиг хандлага болон шинэ инновацуудыг ирээдүйн нүдээр харах нь

 • - Шилдэг баг байгуулах үндсэн зарчмууд
 • - Байгууллагын болон хувь хүний зорилготой нэгдсэн зорилгын хүч
 • - Хүмүүсийн оролцоо, өндөр төвшний гүйцэтгэл

 • - Тасралтгүй хөгжил, дэвшлийг бий болгохын тулд өөрийгөө соригч та бусдад үлгэр дуурайл болох нь
 • - Багийн гишүүдийнхээ ирээдүйн хүсэл, тэмүүллийг ойлгох нь
 • - Хувийн болон багийн хөгжлийг хамтад нь анхаарах чадвар

 • - Менежерийнхээ хэрэгцээ болоод хандлагыг ойлгох нь
 • - Харилцагчидтайгаа сайн түншлэлийг байгуулах нь хоёр талын хэрэгцээ хангагдах суурь болдог
 • - Таны карьерт чухал нөлөө үзүүлж чадах хүмүүстэй харилцаа холбоогоо сайжруулах замаар насанд хүрсэн хүмүүсийн төлөвшсөн түншлэлийг бий болгох нь

 • - Санаагаа тодорхой бөгөөд амьдаар илэрхийлж, нөлөөг бий болгох нь
 • - Сонсогчдын хэрэгцээг тодорхойлох нь
 • - Сэтгэл хийгээд оюун ухааныг хамтад нь хөдөлгөж, ярьж буй сэдвээ амьдруулах нь
 • - Танхимын танилцуулгыг бэлтгэх шилдэг аргачлалууд

 • - Гүйцэтгэх захирал, санхүүгийн гүйцэтгэх захирал, маркетингийн захирал, үйл ажиллагааны ахлах, хүний нөөцийн ахлах зэрэг удирдах албан тушаалтнууд юунд үндэслэн чухал шийдвэрүүдийг гаргадаг вэ? Яагаад?
 • - Удирдах албан тушаалтнаа хэрхэн ойлгож, зөв оновчтой харилцах вэ?
 • - Удирдлагын стратегийн хэрэгцээнд нийцүүлэн багийн зорилгыг тодорхойлж, төвлөрөн ажиллах нь

 

GGI хүрээлэнгийн хамтран ажилладаг, хөтөлбөрөө хэрэгжүүлдэг компаниуд